۰۲۱-​​​​​​​55445660

۰۲۱-55445868

دفتر مرکزی :تهران، بزرگراه آزادگان مجتمع آهن مکان فاز ده مرکزی پلاک ​​​​​​​2255
​​​​​​

درخواست تماس

واحد تولیدی : خیابان رجایی جنوب خیابان تراسفور کوچه سوم پلاک 15


​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

​عضو انجمن ملی فولاد

برنامه پیشنهادی انجمن فولاد برای شرایط اضطراری کمبود برق اعلام شد/ تولید ۴۰ درصدی فولاد فقط با ۲ هزار مگاوات ساعت برق

به گزارش  چیلان ، برنامه پیشنهادی انجمن فولاد به‌صورت تفصیلی برای تمام شرکت‌های زنجیره فولاد و کلیه استان‌ها تدوین شده و این برنامه به نحوی است که در شرایط اضطراری کمبود برق، خسارات وارده به واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد، فضا برای ایفای تعهدات ضروری صادراتی شرکت‌ها را فراهم می‌سازد و به تنظیم بازار داخلی فولاد کمک کند.

برنامه پیشنهادی بر اساس محدودیت‌های فنی تولید و شرایط بازار

در برنامه پیشنهادی انجمن فولاد برای تولید زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کمبود برق، محدودیت‌های فنی تولید و همچنین شرایط بازار در هر حلقه از زنجیره فولاد درنظر گرفته شده و این برنامه بر اساس این دو مولفه تدوین شده است. حتی در کنار شرایط خاص هر شرکت‌، شرایط استان‌های مختلف درنظر گرفته شده و در برخی رسته‌ها با تقسیم شرکت‌ها به دو گروه A و B، طوری این برنامه تنظیم شده که در استان‌های مختلف مشکلی در تأمین نیازهای بازار صورت نگیرد.

علاوه بر این، میزان نیاز کشور به تولیدات هر حلقه از زنجیره فولاد، مبنای برنامه پیشنهادی انجمن فولاد بوده است و در محصولاتی که کشور به آن‌ها نیاز بیشتری دارد، تولید با توان مصرف برق بیشتری پیشنهاد شده است.

برنامه تولید برای رسته‌های مختلف زنجیره فولاد

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران جهت تولید حداقلی و متوازن در زنجیره فولاد، برای رسته‌های مختلف این زنجیره به شرح زیر برنامه تولیدی ارائه داده است:

– کنسانتره: تولید مستمر با ۵۰ درصد توان مصرفی

– گندله: تولید مستمر با ۵۰ درصد توان مصرفی

– آهن اسفنجی: تولید مستمر با ۶۰ درصد توان مصرفی

– اسلب: تولید مستمر با ۵۰ درصد توان مصرفی

– شمش به روش قوس الکتریکی:

گروه A  از بامداد روز جمعه تا ساعت ۱۱ روز دوشنبه

گروه B از ساعت ۱۱ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ شب پنجشنبه

– شمش به روش القایی:

گروه A از بامداد روز جمعه تا ساعت ۱۱ روز دوشنبه

گروه B  از ساعت ۱۱ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ شب پنجشنبه

– مقاطع تخت فولادی:  تولید مستمر با  توان مصرفی

– مقاطع طویل فولادی:

تولید با توان مصرفی از ساعت ۱۱ شب تا ۱۱ صبح (روزهای شنبه تا چهارشنبه)

تولید مستمر با توان مصرفی در تمام ساعت شبانه روز (روزهای پنجشنبه و جمعه)

گفتنی است که به پیوست نامه ارسالی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صمت، برنامه اختصاصی برای تولید هر شرکت در زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کمبود برق ارائه شده است و این انجمن به ارائه برنامه کلی برای هر رسته زنجیره فولاد اکتفاء نکرده است.

متن نامه مهم انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صمت به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره ۷۵۵/ص/۰۰ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ و توافقات جلسه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ در محضر وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان و همچنین معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اختصاص ۲ هزار مگاوات ساعت برق برای فعالیت حداقلی کارخانجات زنجیره فولاد در شرایط بحرانی فعلی ناشی از کمبود برق، به پیوست برنامه پیشنهادی این انجمن که  با در نظر گرفتن محدودیت های فنی تولید و همچنین شرایط بازار در هر حلقه از زنجیره فولاد تنظیم شده است، جهت صدور دستور بررسی و اتخاذ تدابیر فوری بحضورتان تقدیم می‌گردد.

شایان ذکر است بر اساس این برنامه، به طور میانگین تولید ۴۰ درصدی با اشتغال حدود ۹۰ درصدی در زنجیره فولاد برقرار خواهد شد. ضمناً جهت استحضار، بر اساس برنامه مذکور ضمن کاهش خسارات وارده به واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی و ایفای تعهدات ضروری صادراتی و مشارکت موثر در تنظیم بازار داخلی فولاد، میزان مصرف برق زنجیره فولاد در شرایط اضطراری کنونی بر اساس جدول زیر خواهد بود.

 

                                                                        

(توضیح: در جدول فوق، میزان مصرف برق مجتمع فولاد مبارکه با توجه به اهمیت استراتژیک این کارخانه در تولید، اقتصاد و امنیت کشور و تامین نیاز بیش از ۱۰۰۰ کارخانه پایین دستی در نظر گرفته نشده است.)

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

عرضه انحصاری ورق اسپیره ( درجه 2 ) بیش از دو هزار تن در ماه