۰۲۱-​​​​​​​55445660

۰۲۱-55445868

دفتر مرکزی :تهران، بزرگراه آزادگان مجتمع آهن مکان فاز ده مرکزی پلاک ​​​​​​​2255
​​​​​​

درخواست تماس

واحد تولیدی : خیابان رجایی جنوب خیابان تراسفور کوچه سوم پلاک 15


​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

​عضو انجمن ملی فولاد

عملکرد شرکت آهن و فولاد ارفع در مهرماه ۱۴۰۰

به گزارش  چیلان ،هرچند که اجرای طرح افزایش ظرفیت زیر سقفی واحد احیاء مستقیم مطابق برنامه ریزی صورت گرفته این واحد، حدود ۴۵ روز توقف را برای این واحد داشت اما مدیریت درست شرایط سبب شد این توقف به هیچ عنوان در مسیر تولید شرکت وقفه ای ایجاد نکند و حتی هیچ تأثیری بر میزان فروش شرکت نداشته باشد چرا که طبق گزارش عملکرد شرکت که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت ارفع از نظر تأمین آهن اسفنجی در دوران خاموشی خط کمبودی نداشت و از لحاظ ریالی متضرر نشد.

همچنین با توجه به اینکه اثرگذاری مقداری و ریالی اجرای طرح افزایش ظرفیت واحد احیا با در نظر گرفتن اثرات مقداری و ریالی خاموشی ۴۵ روزه این واحد جهت آماده سازی طرح افزایش ظرفیت آهن اسفنجی تا پایان سال ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود در نتیجه این اقدام حتی تغییری در پیش بینی های گذشته ایجاد نکرد و از لحاظ مقداری و ریالی محصول قابل فروش، پیش بینی های قبلی خود را محقق ساخت.

عملکرد ارفع در مهرماه ۱۴۰۰
• مقدار تولید شمش فولادی شرکت در مهر ماه ۱۴۰۰حتی با وجود آماده سازی شرکت به جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت، ۷۱۹۱۲ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.
• با توجه به عدم امکان تولید ناشی از محدودیت برق حدودا سه ماهه مقدار تولید تجمیعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۴درصد افت داشته است.
• شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه عملکرد درخشانی در فروش صادراتی داشته و مقدار ۱۳۰۱۲۲ تن از طریق صادرات به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۵% رشد داشته است.
• میانگین نرخ فروش داخلی ماهانه در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹% رشد و تجمیعی آن ۸۳% رشد داشته است که خود کاهش مقدار فروش ناشی از برنامه ریزی فروش جهت اماده سازی اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه را پوشش داده است.
• میانگین نرخ فروش صادراتی تجمیعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۱% رشد داشته که با توجه به افزایش ۲۶۵% مقدار فروش صادراتی نسبت به سال گذشته بر عملکرد سود دهی شرکت اثر بسیار مثبتی داشته است.
• مبلغ فروش داخلی تجمیعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۳۰۲۵۸۸۷۷ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد و مبلغ فروش صادراتی تجیمعی ۱۷۲۵۳۳۹۳ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴۱% رشد و مبلغ کل فروش تجمیعی(داخلی و صادراتی) ۴۷۵۱۲۲۷۰ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵% رشد داشته است.
• نسبت مقدار فروش صادراتی به کل فروش در سال ۱۳۹۹ ۲۱.۳۰% بوده که در سال ۱۴۰۰ این مقدار به ۳۶.۳۱% رسیده که با توجه به میانگین نرخ فروش بالاتر صادراتی حتی با وجود کاهش مقدار فروش نتیجه درخشانی بر درآمد عملیاتی شرکت داشته است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

عرضه انحصاری ورق اسپیره ( درجه 2 ) بیش از دو هزار تن در ماه