۰۲۱-​​​​​​​55445660

۰۲۱-55445868

دفتر مرکزی :تهران، بزرگراه آزادگان مجتمع آهن مکان فاز ده مرکزی پلاک ​​​​​​​2255
​​​​​​

درخواست تماس

واحد تولیدی : خیابان رجایی جنوب خیابان تراسفور کوچه سوم پلاک 15


​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

​عضو انجمن ملی فولاد

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: عوارض صادراتی نمی تواند ابزاری برای تنظیم بازار باشد چراكه موجب توقف واحدهای تولیدی و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد کرد.

مهرداد اکبریان در گفتگو با فولادبان، با اشاره به راهکارهای بهبود تنظیم بازار در زنجیره فولاد اظهارکرد: دولت باید به بخش خصوصی به ویژه تشکل های اصناف مختلف اعتماد کند و بخشی از امور نظارتی را به این حوزه بسپارد.

وی در ادامه رجوع به بازار سنتی کشور یعنی کنترل عرضه و تقاضا در کف بازار با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مهم دانست و گفت: کشور در هر شرایطی بضاعتی برای تولید و مصرف دارد پس بهتر است خارج از هرگونه دخالت چه از سوی وزارت صمت چه از سوی وزارت بازرگانی آینده  اداره شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: کیفیت، ابزار، اهداف و میزان دخالت در اقتصاد می تواند تعیین کننده میزان موفقیت دولت در سیاست گذاری ها باشد. یک اقتصاد سالم باید بر اساس مکانیزم های سنتی و زنده بازار از جمله عرضه و تقاضا تنظیم شود بنابراین دخالت دولت در تولید و فروش و قیمت گذاری یک دخالت مخرب خواهد بود.

این فعال معدنی درباره ابزارهای دولت برای دخالت در اقتصاد عنوان کرد: دولت برای تنظیم بازار مجاز به استفاده از ابزار نیست و فقط باید از مکانیزم های سنتی استفاده کند در غیر این صورت دخالت دولت بیشتر تخریب کننده خواهد بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در رابطه با ابزارهای دولت در تنظیم بازار بیان داشت: دولت برای تنظیم بازار باید از ابزارهای نظارتی، حمایتی و یا محدودکننده استفاده کند. به عنوان مثال عوارض صادراتی نمی تواند ابزاری برای تنظیم بازار باشد چراکه موجب توقف واحدهای تولیدی و اشتغال خواهد شد. لذا دولت می تواند در غالب عوارض، حقوق دولتی محدودیت هایی برای صادرات و واردات در نظر بگیرد تا بازار از شرایط تعادل خارج نشود.

وی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت نقش نظارتی دولت در بازار تصریح کرد: اینکه دولت در بحث قیمت گذاری، نحوه قراردادها و اجرا دخالت داشته باشد، هیچ نتیجه ای به جز آشفتگی در بر نخواهد داشت.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران دخالت دولت در بازار را در بسیاری از موارد ضروری دانست و در عین حال متذکر شد: دولت بیشتر از دخالتهای محدود کننده و تنبیهی باید نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​شرکت صنعت ورق الغدیر پارس

عرضه انحصاری ورق اسپیره ( درجه 2 ) بیش از دو هزار تن در ماه